index

Kildevængets hjemmesiden er under ombygning.

God sommer til beboerne -

 

Hilsen

Afdelingsbestyrelsen og Ejendomskontoret, samt Ejendomsfunktionærenen.

Antenne nyt -

 

Der er på afdelingsmødet i 2016 valgt Stofa som bliver udbyder på Tv/Internet/tlf. Som påbegynder over sommeren 2017

Information - bliver ophængt i opgangene / omdelt.

Afdelingsbestyrelsen -

 

Bestyrelsesmøde er første mandag i mdr. åbent for beboer henvendelse mellem

kl. 1830-1900.

 

Information om bestyrelsen her -

 

Skriftlige henvendelser kan lægges i postkassen ved ejendomskontoret Solnavej 32.

Ejendomskontoret Kildevænget -

 

Telefontid / Personlig henvendelse Man - Fredag mell. kl. 0800 - 0900.

 

Vagt telefon - 21 22 92 20. Bruges kun efter arbejdstidsophør, og kun i akutte tilfælde.

 

Aften kontortid er kun første mandag i mdr. fra kl. 1700- 1800.

 

E-Mail - gaakilde@mail.tele.dk

FA09 - Adminstration

 

Stationsparken 24,2th 2800 Glostrup

 

Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl.10-14

 

E-mail - fa09@fa09.dk

 

Hjemmeside - fa09

LAR -

Lokal Afledning af Regnvand på Kildevænget.

 

Kildevænget har i 2016, fået lavet afledning af ovefladevand fra tage og befæstede arealer til nedsivning i fælles arealer. Hvor vandet lægger sig i lavninger, grøfter og render, og siver langsomt tilbage til grundvandet.

 

Glatførebekæmpelse -

I forlængelse af vores nye regnvandshåndtering skal vi ændre på glatførebekæmpelsen.

I stedet for at salte vejene med vejsalt, salter vi med calcium magnesium acetat (CMA) for at skåne miljøet og passe på vores nye regnvandsanlæg. CMA er hverken skadeligt for vores natur, biler eller cykler.

Det nye tiltag betyder, at vi skal gøre tingene på en lidt anden måde, end vi er vant til. CMA er en væske som skal lægges ud inden sne og frost kommer. Derfor vil vi ikke feje vejene sorte efter mindre snefald, da CMA derved fjernes.

CMA virker ved at sne smelter nedefra og er med til at sne og frost ikke bliver glat.

Opdateret - 26/06-17